postheadericon Serwery wydziałowe

Wydział Cybernetyki

WCY

Wydział Cybernetyki

http://www.wcy.wat.edu.pl

Wydział Elektroniki

WEL

Wydział Elektroniki

http://www.wel.wat.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

WIG

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

http://www.wig.wat.edu.pl

Wydział Logistyki

WLO

Wydział Logistyki

http://www.wlo.wat.edu.pl

Wydział Mechaniczny

WME

Wydział Mechaniczny

http://www.wme.wat.edu.pl

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

WML

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

http://www.wmt.wat.edu.pl

Wydział Nowych Technologii i Chemii

WTC

Wydział Nowych Technologii i Chemii

http://www.wtc.wat.edu.pl

Instytut Optoelektroniki

IOE

Instytut Optoelektroniki

http://www.ioe.wat.edu.pl

postheadericon Select the language you want to translate the website

Polish English German Hungarian Russian

postheadericon Rozbrzmiało Gaudeamus

000935mW piątek, 2 października  br. ponad 10 tys. studentów, w tym 1156 podchorążych, rozpoczęło uroczyście rok akademicki 2015/2016 w Wojskowej Akademii Technicznej. Dla ponad 2600 z nich,  rok 2015 jest pierwszym rokiem nauki w naszej uczelni.

Więcej…

 

postheadericon Porozumienie z ukraińską uczelnią

000928m2 października br. w naszej uczelni podpisane zostało przez gen dyw. prof. Jurija Danika, rektora Żytomierskiego Instytutu Wojskowego im. S. Korolowa w Żytomierzu /Ukraina/ oraz rektora - komendanta WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka porozumienie określające zasady dwustronnej współpracy naukowo-technicznej, badawczej i dydaktycznej między obu uniwersytetami. Obie uczelnie w preambule zgadzają się prowadzić badania i promować współpracę na polu naukowym, oraz zastosowań inżynieryjnych i technologicznych.

Więcej…

 

postheadericon Rektor WAT honorowym profesorem

000600m1 października br., podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Wrocławskiej, tytuł honorowego profesora tej liczącej się w kraju uczelni technicznej otrzymał JM Rektor-Komendant WAT gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk. Certyfikat potwierdzający tytuł nadany przez Senat wrocławskiej uczelni wręczył generałowi Mierczykowi, w obecności minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej – Bobińskiej, rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski.

Więcej…

 

postheadericon Debata o zbrojeniówce

00000Czy projekty modernizacyjne naszych sił zbrojnych staną się szansą na odrodzenie polskiego przemysłu zbrojeniowego, jego rozwoju technologicznego i wzrostu konkurencyjności na rynku zbrojeniowym? Czy polskie firmy są w stanie sprostać rządowym zamówieniom? Jaki wpływ na inne sektory gospodarki mogą i powinny mieć innowacje wprowadzane w sektorze obronnym? Na te zagadnienia i problemy z nich wynikające dyskutowali 30 września br. w Sali Senatu WAT eksperci podczas konferencji „Przemysł zbrojeniowy jako motor rozwoju gospodarczego” zorganizowanej przez Instytut Biznesu.

Więcej…

 

postheadericon Przysięgali Ojczyźnie

000921mSzkolili się przez miesiąc. Parę dni temu zdali wojskowe egzaminy. W piątek, 25 września br., na Placu Apelowym WAT, na jednej z najważniejszych uroczystości w życiu Akademii – podchorążowie I roku rozpoczynający studia złożyli przysięgę wojskową. Słowa Roty przysięgi – Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej.... – wypowiedziało w tym roku 289 podchorążych, w tym 35 kobiet.

Więcej…

 

postheadericon Algierczycy z dyplomem doktora

000910m24 września br. w Sali Tradycji WAT dyplomy doktorskie z rąk rektora gen.  dyw. prof. Zygmunta Mierczyka otrzymali: por. dr  inż. Djalel Eddine Tria i  mjr dr inż.  Salim Lamari.

W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyli: prorektor ds. kształcenia – prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski, dziekani: Wydziału Elektroniki prof. dr. hab. inż. Marian Wnuk, Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa - prof. dr. hab. inż. Radosław Trębiński, prof. dr hab. inż. Roman Kubacki, płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski.

Więcej…

 

postheadericon Nowe Centrum Wydziału Cybernetyki

000903mW dniu 15 września br. Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej  poszerzył swoją bazę dydaktyczno-naukową o nowo powstałe Centrum Bezpieczeństwa Informacji i Obliczeń Kryptograficznych.

Więcej…

 

postheadericon Ostatnio dodane